Artykuły

Państwowe Ratownictwo Medyczne wielu z nas znane jest pod nazwą pogotowie ratunkowe, ale niezależnie od tego, jak je nazywamy jego najważniejszym zadaniem jest niesienie pomocy poszkodowanym w wypadkach lub nagłych zdarzeniach. Ogólnopolski system składa się z jednostek, które pełnią służbę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, by zawsze służyć...

Idea kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy powstała w 2006 roku. Głównym założeniem było ujednolicenie wiedzy i umiejętności służb, które jako pierwsze mają do czynienia z poszkodowanymi w wypadkach. Dlaczego? Bo to właśnie pierwsze minuty decydują o przeżyciu, podobnie jak konkretne działania podejmowane przez policjantów, strażaków, ratowników wodnych czy górskich. Na czym więc polega...

Nagłe Zatrzymanie Krążenia jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. Rocznie stwierdza się ją nawet u 1 miliona osób. Może przytrafić się każdemu, ale najczęściej dotyka sportowców, osoby starsze lub leczące się na serce. Nie każdy przypadek kończy się jednak śmiercią. Coraz częściej u osób z Nagłym...

Specjalistyczny sprzęt jest bardzo ważnym elementem pracy zarówno ratownika, jak i ratownika medycznego. Nie tylko usprawnia pracę, ale przede wszystkim podnosi efektywność działań podejmowanych podczas ratowania życia i przy opatrywaniu urazów. Liczy się nie tylko stan techniczny poszczególnych urządzeń, ale również ich poprawne użycie. Umiejętność korzystania ze specjalistycznego sprzętu...

Ratownik to słowo odnoszące się w szerokim ujęciu do wszystkich osób podejmujących działania zmierzające do usunięcia lub złagodzenia skutków nagłych zdarzeń zarówno w stosunku do osób poszkodowanych, jak i środowiska lub dóbr materialnych. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym definiuje pojęcie „Ratownik” i określa minimalne wymagania w zakresie nabywania i używania tego...

Kluczowe dla przeżycia poszkodowanego są pierwsze minuty od wystąpienia zatrzymania krążenia lub ciężkiego urazu. Ważne jest, aby osoba udzielająca kwalifikowanej pierwszej pomocy działała dynamicznie i skutecznie, co jest możliwe dzięki opanowaniu właściwych procedur ratowniczych. Kurs Kwalifikowana Pierwsza Pomoc zaprojektowany został z myślą o maksymalnie