Zasady dotyczące danych

W niniejszych zasadach opisano informacje, które przetwarzamy w celu obsługi Ratownika i innych produktów i funkcji oferowanych przez Ratownik KPP (dalej produkty lub inne produkty).

Właścicielem Ratownika (zwanej dalej „Ratownik”) i Administratorem Twoich danych jest RescueNet Sp. z o.o. zarejestrowana w Lublinie przy ulicy Związkowej 26, NIP: 897-182-49-08, Regon: 364629977, wpisana do KRS 0000621142. Możesz skontaktować się z nami poprzez email: kontakt@ratownikkpp.pl

Jakiego rodzaju informacje gromadzimy?

Aby móc dostarczać produkty Ratownik KPP, musimy przetwarzać informacje na Twój temat. Rodzaje gromadzonych informacji zależą od sposobu, w jaki korzystasz z naszych Produktów.

Czynności wykonywane przez użytkownika i inne osoby oraz informacje, których dostarczają.

 • Informacje i treści, które dostarczasz. Gromadzimy treści, wiadomości i inne informacje otrzymywane od Ciebie podczas korzystania z naszych produktów, np. dane podawane przy rejestracji konta w Ratowniku KPP, rejestracji na kurs, tworzeniu Wydarzeń lub ich udostępnianiu oraz przy wymianie wiadomości i innego rodzaju komunikatów z innymi osobami. Mogą to być informacje zawarte w dostarczanych przez Ciebie treściach lub ich dotyczące (jak metadane), np. informacje o miejscu wykonania zdjęcia lub dacie utworzenia pliku.
 • Sieci i połączenia. Gromadzimy informacje na temat Twojej lokalizacji, osób, stron, kont, znaczników i grup, z którymi jesteś połączony(a) oraz Twoich interakcji z nimi w naszych produktach, np. o tym, z którymi osobami porozumiewasz się najczęściej, lub do jakich grup należysz. Pobieramy też dane kontaktowe, jeżeli przesyłasz, synchronizujesz lub importujesz je z urządzenia (np. w formie książki adresowej, spisu połączeń czy spisu wiadomości tekstowych), i wykorzystujemy do takich działań jak pomoc Tobie i innym użytkownikom w znajdowaniu osób, które możecie znać oraz do innych celów wymienionych poniżej.
 • Twój sposób wykorzystania. Gromadzimy informacje o tym, jak korzystasz z naszych produktów, np. o rodzajach treści, które wyświetlasz lub na które reagujesz, o funkcjach, z których korzystasz, o działaniach, które podejmujesz, o osobach lub kontach, z którymi wchodzisz w interakcje oraz o terminach, częstotliwości i czasie trwania Twoich aktywności.
 • Informacje o transakcjach dokonywanych w naszych produktach. Jeżeli korzystasz z naszych produktów do robienia zakupów lub wykonywania transakcji finansowych, gromadzimy informacje o takich zakupach i transakcjach. Należą do nich m.in. dane o płatnościach, np. numery i inne dane kart kredytowych lub debetowych, dane kont i informacje przesyłane przy uwierzytelnianiu transakcji, informacje rozliczeniowe, wysyłkowe i dane kontaktowe.
 • To, co robią inni i informacje, których dostarczają na Twój temat. Otrzymujemy też i analizujemy treści, wiadomości i informacje dostarczane przez inne osoby, które korzystają z naszych produktów. Mogą się do tego zaliczać informacje na Twój temat, np. gdy inne osoby udostępniają Twoje zdjęcie lub je komentują, wysyłają Ci wiadomość, bądź też przesyłają, synchronizują lub importują Twoje dane kontaktowe.

Informacje o urządzeniach

Zgodnie z poniższym opisem gromadzimy informacje z komputerów, telefonów, telewizorów połączonych z Internetem oraz innych urządzeń podłączanych do sieci (jak również informacje na temat tych urządzeń), za pomocą których korzystasz z naszych produktów i łączymy informacje pochodzące z różnych wykorzystywanych przez Ciebie urządzeń. Na przykład wykorzystujemy informacje zebrane na temat korzystania przez Ciebie z naszych produktów na telefonie, aby lepiej personalizować treści (w tym reklamy) lub funkcje, które widzisz podczas korzystania z naszych produktów na innym urządzeniu, np. na laptopie czy tablecie, lub by sprawdzić, czy na innym urządzeniu podejmujesz działanie w odpowiedzi na reklamę, którą wyświetlamy Ci na telefonie.

Do informacji, które uzyskujemy z tych urządzeń zaliczają się:

 • Informacje o urządzeniu: dane takie jak system operacyjny, wersje sprzętu i oprogramowania, poziom zużycia baterii, siła sygnału, dostępna pamięć, typ przeglądarki, nazwy i typy aplikacji i plików oraz wtyczki.
 • Działanie urządzeń: informacje dotyczące działań i zachowań związanych z urządzeniami, np. czy okno jest otwarte na pierwszym planie czy w tle lub informacje o ruchach myszy, które pomagają odróżniać ludzi od botów.
 • Identyfikatory: unikatowe identyfikatory, identyfikatory urządzenia oraz inne identyfikatory, np. z gier, aplikacji lub kont, z których korzystasz, identyfikatory urządzeń rodzinnych (lub inne identyfikatory unikatowe dla Produktów powiązane z tym samym urządzeniem lub kontem).
 • Sygnały z urządzenia: Sygnały bluetooth oraz informacje o puntach dostępu Wi-Fi, beaconach i nadajnikach sieci komórkowych znajdujących się w pobliżu.
 • Dane z ustawień urządzenia: informacje, które, za Twoim pozwoleniem, możemy uzyskiwać poprzez włączone przez Ciebie ustawienia urządzenia, np. dostęp do Twojej lokalizacji GPS, aparatu czy zdjęć.
 • Sieć i połączenia: takie informacje jak nazwa Twojego operatora sieci komórkowej lub dostawcy Internetu, język, strefa czasowa, numer telefonu komórkowego, adres IP, prędkość połączenia, a w niektórych przypadkach informacje o innych urządzeniach znajdujących się w pobliżu lub w Twojej sieci, abyśmy mogli pomóc Ci w przesłaniu filmu z telefonu do telewizora.
 • Dane plików cookie: dane z plików cookie przechowywane na Twoim urządzeniu, w tym identyfikatory i ustawienia plików cookie. Dowiedz się więcej na temat tego, jak korzystamy z plików cookie, w Zasadach dotyczących stosowania plików cookie.

Informacje od partnerów.

Reklamodawcy, deweloperzy aplikacji i wydawcy mogą przesyłać nam informacje za pośrednictwem wykorzystywanych przez nich narzędzi biznesowych Ratownika KPP, w tym wtyczek społecznościowych, logowania do serwisu, naszych API. Partnerzy ci przekazują informacje o Twoich działaniach poza serwisem – w tym informacje o Twoim urządzeniu, odwiedzanych przez Ciebie witrynach, Twoich zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z ich usług. Otrzymujemy również informacje o Twoich działaniach i zakupach w Internecie i poza nim od zewnętrznych dostawców danych uprawnionych do udostępniania nam Twoich informacji.

Partnerzy otrzymują Twoje dane, gdy odwiedzasz ich witryny lub korzystasz z ich usług, a także poprzez podmioty zewnętrzne, z którymi współpracują. Wymagamy, aby przed udostępnieniem nam Twoich danych partner miał uprawnienia do ich gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania. Dowiedz się więcej o typach partnerów, od których otrzymujemy dane.

Jak korzystamy z tych informacji?

Wykorzystujemy posiadane informacje zgodnie z poniższym opisem do dostarczania i obsługi produktów Ratownika KPP i powiązanych usług opisanych w Regulaminie. Oto, jak to robimy:

Dostarczamy, personalizujemy i ulepszamy nasze produkty.

Wykorzystujemy posiadane informacje do tego, by dostarczać nasze produkty, w tym do personalizacji funkcji i treści oraz do tego, by wyświetlać sugestie (np. na temat grup lub wydarzeń, które mogą Cię zainteresować, lub tematów, które być może zechcesz obserwować) w naszych produktach i poza nimi. Aby tworzyć spersonalizowane, unikatowe i trafne produkty, wykorzystujemy Twoje kontakty, preferencje, zainteresowania i działania w oparciu o dane, które uzyskujemy od Ciebie i innych osób (w tym wszelkie dane pod szczególną ochroną, które zdecydujesz się udostępnić i na których udostępnianie wyrażasz zgodę); informacje o sposobie wykorzystywania naszych produktów i interakcji z nimi oraz informacje o osobach, miejscach i rzeczach, z którymi jesteś związany(a) i którymi się interesujesz w naszych produktach i poza nimi.

Informacje w produktach Facebooka i na różnych urządzeniach:

Łączymy informacje na temat Twoich aktywności w różnych produktach i na różnych urządzeniach, aby umożliwić Ci korzystanie ze wszystkich produktów Ratownika KPP w sposób bardziej dopasowany i spójny w dowolnym miejscu.

Informacje powiązane z lokalizacją: Wykorzystujemy informacje powiązane z lokalizacją, np. miejsce, w którym aktualnie się znajdujesz, miejsce zamieszkania, miejsca, które odwiedzasz oraz miejsca i osoby blisko Ciebie, aby dostarczać, personalizować i ulepszać nasze produkty, w tym reklamy, dla Ciebie i innych osób. Informacje powiązane z lokalizacją mogą opierać się na takich danych, jak dokładne położenie urządzenia (jeżeli zezwolisz nam na pobranie takiej informacji), adresy IP oraz informacje pochodzące z korzystania z produktów Ratownika KPP przez Ciebie i inne.

Badania i rozwój produktów: Wykorzystujemy posiadane informacje do tego, by rozwijać, testować i ulepszać nasze produkty, w tym by prowadzić badania i sondaże oraz testować nowe produkty i funkcje i rozwiązywać związane z nimi problemy.

Świadczymy usługi pomiarowe, analityczne i inne usługi biznesowe.

Wykorzystujemy posiadane informacje (w tym informacje o Twojej aktywności poza naszymi produktami, np. o witrynach, które odwiedzasz i reklamach, które oglądasz) do tego, by pomagać reklamodawcom i innym partnerom w mierzeniu skuteczności i dystrybucji ich reklam i usług oraz w poznaniu typów osób, które korzystają z ich usług oraz sposobu, w jaki użytkownicy odwiedzają ich witryny, czy korzystają z ich aplikacji i usług. Dowiedz się, jak udostępniamy informacje tym partnerom.

Dbamy o bezpieczeństwo i integralność użytkowników i danych.

Wykorzystujemy posiadane informacje do weryfikowania kont i działań, zwalczania niewłaściwych zachowań, wykrywania spamu i zapobiegania mu oraz innym przykładom niewłaściwego wykorzystywania produktów, utrzymywania integralności naszych produktów oraz do promowania bezpieczeństwa użytkowników i danych w produktach Ratownika KPP i poza nimi.

Komunikujemy się z użytkownikiem.

Wykorzystujemy posiadane informacje, aby przesyłać Ci wiadomości marketingowe, komunikaty na temat naszych produktów i informować Cię o naszych zasadach i regulaminach. Używamy ich również, aby odpowiadać na Twoje prośby o kontakt.

Badania i innowacje na rzecz spraw społecznych.

Wykorzystujemy posiadane informacje (w tym informacje od partnerów badawczych, z którymi współpracujemy) do przeprowadzania i wspierania badań i innowacji w zakresie pomocy społecznej, postępu technologicznego, interesu publicznego, zdrowia i dobrobytu.

Jak udostępniamy te informacje?

Informacje na Twój temat udostępniamy innym osobom w następujący sposób:

Udostępnianie w produktach Ratownika KPP

Osoby i konta, z którymi się komunikujesz i dzielisz informacjami.

Informacje ogólnodostępne są widoczne dla wszystkich. Do informacji tych zalicza się Twoje imię i nazwisko, kwalifikacje, kompetencje, zdjęcie profilowe, zdjęcia z akcji ratowniczych. Możesz udostępniać lub przesyłać informacje ogólnodostępne dowolnym osobom w naszych produktach i poza nimi, w tym w innych produktach firmy Facebook, w wynikach wyszukiwania lub za pośrednictwem narzędzi i API. Informacje ogólnodostępne można też wyświetlać, uzyskiwać do nich dostęp, udostępniać je ponownie oraz pobierać za pośrednictwem usług zewnętrznych, takich jak wyszukiwarki, API oraz media offline.

Informacje na temat Twojego statusu Aktywny, obecności i działaniach w naszych produktach.

Osoby będące w Twoich sieciach oraz osoby, z którymi nawiązujesz kontakt poprzez nasze Produkty widzą sygnały na temat Twojej aktywności w naszych produktach i kiedy ostatnio korzystałeś(aś) z naszych produktów.

Aplikacje, witryny i rozwiązania zintegrowane innych firm, oparte na naszych produktach lub z nich korzystające.

Gdy używasz aplikacji lub witryn nienależących do Ratownika KPP lub innych serwisów korzystających z naszych produktów lub z nimi zintegrowanych, mogą one otrzymywać publikowane lub udostępniane przez Ciebie informacje. Podobnie, gdy pobierasz usługi dostawców zewnętrznych lub z nich korzystasz, mogą oni uzyskać dostęp do Twojego profilu publicznego oraz do wszelkich informacji, które im udostępnisz. Aplikacje i witryny, z których korzystasz, mogą otrzymać listę Twoich znajomych, jeśli im ją udostępnisz. Nie będą one jednak otrzymywać od Ciebie żadnych innych informacji na temat Twoich znajomych w ratowniku KPP. Rodzaje informacji gromadzonych przez takie usługi partnerów zewnętrznych podlegają ich własnym zasadom i regulaminom a nie niniejszemu.

Aby udostępniać Ci nasze podstawowe funkcje, urządzenia i systemy operacyjne z natywnymi wersjami Ratownika KPP (np. w przypadku, gdy nie opracowaliśmy własnych aplikacji) będą miały dostęp do wszelkich informacji, jakie im udostępnisz, w tym informacji udostępnianych Ci przez znajomych.

Nowy właściciel.

W przypadku zmiany właściciela całości lub części naszych produktów lub ich aktywów lub podmiotu nimi zarządzającego mamy prawo przekazać Twoje dane nowemu właścicielowi.

Udostępnianie informacji partnerom zewnętrznym

Współpracujemy z partnerami zewnętrznymi, którzy pomagają nam i doskonalą nasze produkty bądź korzystają z narzędzi biznesowych Ratownika KPP do rozwijania swoich firm. To dzięki tej współpracy jesteśmy w stanie działać i świadczyć bezpłatne usługi użytkownikom na całym świecie. Nie sprzedajemy nikomu żadnych informacji na temat użytkownika i nigdy tego nie zrobimy. Nakładamy też surowe ograniczenia na sposób korzystania przez naszych partnerów z dostarczanych przez nas danych i ich ujawniania. Oto kategorie podmiotów zewnętrznych, którym udostępniamy informacje:

Reklamodawcy.

Dostarczamy reklamodawcom raporty na temat tego, jakie typy użytkowników wyświetlają ich reklamy oraz jak skuteczne są ich reklamy, ale nie udostępniamy informacji, które identyfikują Twoją tożsamość (np. Twojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, które same w sobie można wykorzystać do nawiązania kontaktu z Tobą lub które identyfikują Twoją tożsamość), jeżeli nie dasz nam na to pozwolenia.

Partnerzy monitorujący wyniki kampanii

Udostępniamy informacje o Tobie firmom, które gromadzą dane zbiorcze, aby dostarczać naszym partnerom raporty analityczne i dotyczące wyników kampanii.

Partnerzy oferujący towary i usługi w naszych produktach.

Jeżeli kupisz coś od sprzedawcy w naszych produktach, twórca treści lub sprzedawca może uzyskać na Twój temat informacje ogólnodostępne oraz inne informacje, które mu udostępnisz oraz informacje wymagane do realizacji transakcji, w tym dane kontaktowe.

Sprzedawcy i dostawcy usług.

Przekazujemy informacje i treści sprzedawcom oraz dostawcom usług, którzy wspierają naszą firmę, na przykład świadcząc usługi z zakresu infrastruktury technicznej, analizy sposobów korzystania z naszych produktów, obsługi klientów i płatności lub prowadzenia badań ankietowych.

Badacze i naukowcy.

Ponadto przekazujemy informacje i treści partnerom zajmującym się badaniami oraz naukowcom w celu prowadzenia badań, które służą rozwojowi osiągnięć i innowacyjności wspierających naszą firmę lub misję, a także które sprzyjają dokonywaniu odkryć i opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie ogólnego dobrobytu społeczeństw, rozwoju technologicznego, interesu publicznego, zdrowia i dobrego samopoczucia.

Organy ścigania lub wnioski instytucji prawnych.

Udostępniamy informacje organom ścigania lub w odpowiedzi na wnioski instytucji prawnych w sytuacjach opisanych poniżej.

W jaki sposób działamy?

Na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane?

Gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane, którymi dysponujemy, w sposób opisany powyżej:

 • w zakresie wymaganym do wypełnienia Regulaminu
 • w stopniu niewykraczającym poza udzieloną przez Ciebie zgodę, którą możesz w każdej chwili cofnąć
 • w zakresie wymaganym do zapewnienia zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi;
 • do zabezpieczenia podstawowych interesów użytkownika lub innych osób;
 • w zakresie niezbędnym do realizacji interesu publicznego; oraz
 • w stopniu wymaganym przez uzasadnione interesy Ratownika KPP lub innych podmiotów, włącznie z naszymi interesami dotyczącymi świadczenia innowacyjnej, spersonalizowanej, bezpiecznej i korzystnej usługi na rzecz naszych użytkowników i partnerów, o ile interesy te nie kolidują z Twoimi interesami bądź podstawowymi prawami i swobodami wymagającymi ochrony danych osobowych.

W jaki sposób można skorzystać z praw przysługujących na mocy RODO?

Na mocy rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Ci prawo do uzyskiwania dostępu do swoich danych, korygowania ich, przenoszenia lub usunięcia ich. Masz też prawo do sprzeciwu i ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego możesz wyegzekwować, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji w tego typu wiadomościach marketingowych;

Zachowywanie danych, dezaktywacja i usunięcie konta

Dane przechowujemy, dopóki są nam potrzebne do świadczenia usług i dostarczania produktów albo do usunięcia konta – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Jest to ustalane indywidualnie i zależy od takich rzeczy, jak charakter danych, powód ich gromadzenia i przetwarzania, a także od stosownych przepisów lub potrzeb operacyjnych.

W przypadku skasowania konta usuniemy opublikowane przez Ciebie treści, takie jak zdjęcia i zmiany statusu. Informacji tych nie będzie można później odzyskać. Informacje na Twój temat, udostępniane przez inne osoby, nie należą do Twojego konta i nie zostaną usunięte. Jeśli nie chcesz usuwać konta, a jedynie tymczasowo zaprzestać korzystania z produktów, możesz dezaktywować konto.

Jak reagujemy na żądania prawne i zapobiegamy szkodom?

Możemy uzyskiwać dostęp do informacji na Twój temat, zachowywać je i udostępniać je organom regulacyjnym, organom ścigania i innym podmiotom w poniższych sytuacjach:

 • w odpowiedzi na wezwanie sądowe, w przypadku opartego na dobrej wierze przekonania, że mamy taki obowiązek w świetle prawa. Możemy odpowiadać na wezwania i nakazy, gdy w dobrej wierze uznamy, że jest to wymagane przepisami prawa danej jurysdykcji, dotyczy użytkowników z danej jurysdykcji i jest zgodne ze standardami międzynarodowymi.
 • Gdy w dobrej wierze uznamy, że zachodzi konieczność: wykrycia oszustw, nieuprawnionego korzystania z produktów, naruszenia naszych regulaminów lub zasad i innych działań szkodliwych lub niezgodnych z prawem, zapobiegania tego typu działaniom lub niwelowania ich skutków, ochrony nas (w tym naszych praw, własności czy produktów), Ciebie i innych osób (m.in. w ramach dochodzeń) bądź zapobiegania zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.

Uzyskiwane przez nas informacje na Twój temat (w tym dane transakcji finansowych dotyczące zakupów dokonywanych w Ratowniku KPP) mogą być wyświetlane i zachowane przez dłuższy czas, jeżeli są przedmiotem nakazu lub wezwania sądowego, dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania lub dochodzeń w sprawie naruszeń naszych warunków lub zasad, albo jeśli przechowywanie ich może w inny sposób zapobiegać szkodom. Zastrzegamy sobie również prawo do przechowywania informacji o kontach zablokowanych w wyniku naruszenia regulaminu przez co najmniej rok w celu zapobiegania kolejnym naruszeniom i innym przypadkom łamania naszego regulaminu.

W jaki sposób będziemy powiadamiać Cię o zmianach niniejszych zasad?

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w niniejszych zasadach powiadomimy Cię o nich, dając Ci możliwość zapoznania się z ich nową wersją, zanim jeszcze zacznie ona obowiązywać.

Jak kontaktować się z Ratownikiem KPP w celu uzyskania odpowiedzi na pytania?

W razie pytań dotyczących tych zasad można się z nami skontaktować:

RescueNet Sp. z o.o.
Związkowa 26 20-148 Lublin kontakt@ratownikkpp.pl