Ratownik

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RATOWNIKIEM OBYWATELSKIM

4 minuty

Przy udzielaniu pierwszej pomocy kluczowy jest czas, w jakim zostanie ona udzielona. W większości przypadków pierwsze minuty od zdarzenia decydują o życiu poszkodowanej osoby i skutkach wypadku dla jej zdrowia.

Baza AED

Jedyna baza zawierająca potwierdzone lokalizacje AED

O APLIKACJI

Z aplikacji może skorzystać każdy obywatel. RATOWNIK to jedyna aplikacja pozwalająca realnie skrócić czas, w jakim pierwsza pomoc zostanie udzielona.

CZAS
Pierwsze minuty od sytuacji zagrożenia życia decydują o skuteczności podjętej akcji ratunkowej
SPOŁECZNOŚĆ
Sieć Ratowników Obywatelskich obejmująca cały kraj jest gwarantem szybkości podjęcia pierwszej pomocy)

Aplikacja posiada rozbudowany moduł RescueNet, który służy do powiadamiania wykwalifikowanych Ratowników Obywatelskich, znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia. Dzięki temu skracamy czas, w jakim pierwsza pomoc zostanie udzielona, „kupujemy” dodatkowy czas dla służb ratunkowych i oczywiście zwiększamy szanse osoby poszkodowanej na przeżycie i powrót do zdrowia.

Aby skorzystać z aplikacji Ratownik, wystarczy pobrać ją ze sklepu Apple Store lub Google Play i założyć konto.

Funkcjonalności

Główną funkcją aplikacji Ratownik jest możliwość wezwania pomocy. Osoba znajdująca się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, bądź też bezpośredni świadek zdarzenia mają możliwość jednoczesnego powiadomienia o zdarzeniu najbliżej znajdujących się ratowników i skontaktowania się z numerem alarmowym 112. Dostępni w systemie wykwalifikowani ratownicy obywatelscy (minimum ratownik KPP), którzy będą znajdować się w najbliższej odległości od poszkodowanego, otrzymają na swój telefon powiadomienie o tym, że ktoś w ich otoczeniu potrzebuje pomocy i że wymagane jest podjęcie akcji ratunkowej wraz z możliwością nawigacji do miejsca zdarzenia.

Każdy obywatel, posiadający aplikację Ratownik może powiększać bazę defibrylatorów AED poprzez dodawanie ich na mapę, jak i potwierdzać już dodane lokalizacje. Dzięki temu wykwalifikowany Ratownik Obywatelski będąc wezwany na miejsce zdarzenie będzie mógł szybko znaleźć najbliższe AED.

Aplikacja Ratownik to MOC ratowania życia. Pobierz aplikację.