Regulamin

Witamy w Ratowniku!

Właścicielem Ratownika (zwanej dalej „Ratownik”) i Administratorem Twoich danych jest RescueNet Sp. z o.o. zarejestrowana w Lublinie przy ulicy Związkowej 26, NIP: 897-182-49-08, Regon: 364629977, wpisana do KRS 0000621142. Możesz skontaktować się z nami poprzez email: kontakt@ratownikkpp.pl

Ratownik tworzy technologie i usługi, które umożliwiają użytkownikom wzywanie i udzielanie pierwszej pomocy, nawiązywanie kontaktów, budowanie społeczności oraz rozwijanie działalności. Niniejszy Regulamin reguluje sposób korzystania przez użytkownika z Ratownika, RescueNeta oraz innych oferowanych przez nas produktów, funkcji, aplikacji, usług, technologii i oprogramowania (zwanych dalej Produktami) z wyjątkiem sytuacji, w których wyraźnie stwierdzimy, że zastosowanie mają odrębne postanowienia (a nie niniejszy Regulamin).

Nie pobieramy opłat za korzystanie z ratownika KPP ani innych produktów i usług objętych niniejszym Regulaminem. Zamiast tego firmy i organizacje płacą nam za wyświetlanie reklam ich produktów i usług. Korzystając z naszych Produktów, użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie mu reklam, które naszym zdaniem będą dla niego interesujące. Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, aby określić, które reklamy mu pokazać.

Nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników reklamodawcom ani nie udostępniamy reklamodawcom informacji, które umożliwiają bezpośrednią identyfikację użytkowników (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail czy inne dane kontaktowe) bez wyraźnej zgody użytkowników. Zamiast tego reklamodawcy mogą nam powiedzieć, jakiego rodzaju odbiorcom chcą pokazać swoje reklamy i wyświetlimy te reklamy osobom, które mogą być nimi zainteresowane. Zastrzegamhy sobie prawo przekazywania reklamodawcom raportów dotyczących skuteczności reklam, dzięki którym łatwiej mogą zrozumieć, jak odbiorcy reagują na ich treści.

Nasze Zasady dotyczące danych wyjaśniają, jak gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników w celu określenia pewnych reklam, które użytkownicy oglądają i jak świadczymy wszystkie inne opisane poniżej usługi. Zakładając konto Użytkownik może wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych.

 1. Usługi dostępne w Ratowniku KPP

  Nasza misja polega na skróceniu czasu, w jakim udzielona zostanie pierwsza pomoc. W tym celu umożliwiamy ludziom budowanie społeczności ratowniczej. W ramach realizacji tej misji dostarczamy użytkownikom Produkty i usługi opisane poniżej:

  Baza defibrylatorów AED
  Wspólnie z użytkownikami tworzymy bazę defibrylatorów AED. Użytkownicy mają możliwość dodawania defibrylatorów do mapy, potwierdzania ich dostępności, zgłaszania braków, uzupełniania opisów miejsc, w których defibrylatory są dostępne oraz korzystania z możliwości nawigacji do najbliżej znajdującego się defibrylatora.

  Wzywanie pomocy
  Ratownik KPP umożliwia Użytkownikom wezwanie pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu. Osoba znajdująca się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, bądź też bezpośredni świadek zdarzenia mają możliwość jednoczesnego powiadomienia o zdarzeniu najbliżej znajdujących się ratowników obywatelskich i skontaktowania się z numerem alarmowym 112. Dostępni w systemie ratownicy, znajdujący się w promieniu 500 metrów od miejsca zdarzenia otrzymują na swój telefon powiadomienie o tym, że ktoś w ich otoczeniu potrzebuje pomocy i że wymagane jest podjęcie akcji ratunkowej. Ratownik do miejsca zdarzenia jest nawigowany przez aplikację.

  Rezerwacja miejsc
  Serwis dostarcza usługę rezerwacji internetowych, poprzez którą organizatorzy kursów i recertyfikacji KPP (zwani dalej „Dostawcy”), mogą oferować swoje usługi w zakresie rezerwacji, a użytkownicy Serwisu mogą korzystać z niej w celu dokonania rezerwacji miejsca na kursie lub recertyfikacji KPP.

  Łączymy użytkowników z osobami i organizacjami, na których im zależy:
  Pomagamy użytkownikom w znajdowaniu i nawiązywaniu kontaktu z osobami, grupami, firmami, organizacjami i innymi użytkownikami, na których im zależy, z których korzystają. Wykorzystujemy posiadane dane, by dawać użytkownikom sugestie – np. wskazywać grupy, do których mogą dołączyć, wydarzenia, w których mogą wziąć udział, programy, które mogą obejrzeć czy osoby, z którymi mogą zechcieć zawrzeć znajomość. Silniejsze więzi to lepsze społeczności i jesteśmy przekonani, że nasze usługi są najbardziej przydatne wówczas, gdy użytkownicy nawiązują znajomości z osobami, grupami i organizacjami, na których im zależy.

  Pomagamy użytkownikom odkrywać treści, produkty i usługi, które mogą ich zainteresować:
  Pokazujemy użytkownikom reklamy, oferty i inne sponsorowane materiały, aby łatwiej im było znaleźć treści, produkty i usługi oferowane przez wiele firm i organizacji korzystających z serwisu Ratownik KPP.

  Zwalczamy przypadki szkodliwego działania oraz chronimy i wspieramy naszą społeczność:
  Użytkownicy tworzą społeczność w Ratowniku KPP tylko wówczas, gdy czują się bezpieczni. Zatrudniamy specjalne zespoły i opracowujemy zaawansowane systemy techniczne w celu wykrywania przypadków niewłaściwego korzystania z naszych Produktów, szkodliwego działania w stosunku do innych osób oraz sytuacji, w których możemy pomóc we wspieraniu lub ochronie naszej społeczności. Jeżeli dowiemy się o tego typu treściach lub działaniach, podejmiemy odpowiednie kroki – na przykład zaproponujemy pomoc, usuniemy treść, zablokujemy dostęp do określonych funkcji, zablokujemy konto lub powiadomimy organy ścigania.

  Wykorzystujemy i opracowujemy zaawansowane technologie w celu świadczenia bezpiecznych i funkcjonalnych usług każdemu:
  Wykorzystujemy i opracowujemy zaawansowane technologie – takie jak sztuczna inteligencja, systemy maszynowego uczenia się i rozszerzona rzeczywistość – aby użytkownicy mogli bezpiecznie korzystać z naszych Produktów niezależnie od fizycznych możliwości czy położenia geograficznego. Takie technologie pomagają np. wyznaczyć najkrótszą trasę dotarcia ratownika do osoby potrzebującej pomocy.
  Opracowujemy także zautomatyzowane systemy mające na celu poprawę naszej zdolności wykrywania i usuwania działań niebezpiecznych i naruszających zasady, które mogą zaszkodzić naszej społeczności oraz integralności naszych Produktów.

  Badamy możliwości ulepszania naszych usług:
  Prowadzimy badania w celu opracowywania, sprawdzania i ulepszania naszych Produktów. Zalicza się do tego analiza danych, które posiadamy na temat naszych użytkowników oraz poznanie sposobu wykorzystywania danych Produktów przez użytkowników, na przykład poprzez prowadzenie analiz i testów oraz rozwiązywanie problemów z nowymi funkcjami. Nasze Zasady dotyczące danych wyjaśniają, jak wykorzystujemy dane w celu wspierania tych badań do opracowywania i ulepszania naszych usług.

  Zapewniamy spójne i sprawne sposoby korzystania z Produktów:
  Nasze Produkty pomagają użytkownikom w wyszukiwaniu i nawiązywaniu znajomości z osobami, grupami, firmami, organizacjami i innymi użytkownikami, którzy są dla nich istotni. Tworzymy nasze systemy tak, aby sposób ich obsługi był spójny i sprawny w różnych Produktach , z których użytkownik korzysta.

  Umożliwiamy globalny dostęp do naszych usług:
  Abyśmy mogli obsługiwać nasz serwis w wymiarze globalnym, konieczne jest przechowywanie i dystrybuowanie treści i danych w centrach danych i systemach na całym świecie, w tym poza krajem zamieszkania użytkownika.

 2. Sposób finansowania naszych usług

  Zamiast płacić za korzystanie z Ratownika KPP oraz innych produktów i usług, które oferujemy, poprzez korzystanie z produktów Ratownika KPP objętych niniejszym Regulaminem użytkownik zgadza się na to, by Ratownik KPP wyświetlał mu reklamy, za których promocję płacą nam firmy i organizacje. Wykorzystujemy dane osobowe użytkowników, takie jak informacje o ich aktywności i zainteresowaniach, w celu wyświetlania użytkownikom reklam, które są dla nich bardziej interesujące.

  Ochrona prywatności użytkowników serwisu jest kluczowym elementem funkcjonowania naszego systemu reklam. Pozwala nam to wyświetlać użytkownikom trafne i przydatne reklamy bez udostępniania reklamodawcom informacji na ich temat. Nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników. Pozwalamy reklamodawcom na przekazywanie nam takich informacji jak ich cel biznesowy oraz rodzaj grupy odbiorców, którym chcą wyświetlić reklamy. Następnie wyświetlamy ich reklamę osobom, które mogą być nią zainteresowane.

  Przekazujemy też reklamodawcom raporty dotyczące skuteczności reklam, dzięki którym łatwiej będzie im się zorientować, jak odbiorcy reagują na ich treści w Ratowniku KPP i poza nim. Nie udostępniamy informacji, które pozwalają na bezpośrednią identyfikację użytkownika (takich jak imię i nazwisko czy adres e-mail, które umożliwiają kontakt z użytkownikiem lub określenie kim jest) bez wyraźnej zgody użytkownika.

  Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników w celu świadczenia im usług opisanych powyżej. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy dane użytkowników można znaleźć w Zasadach dotyczących danych.

 3. Zobowiązania użytkownika na rzecz Ratownika KPP i naszej społeczności

  Świadczymy wspomniane usługi na rzecz użytkownika i innych osób w ramach realizacji naszej misji. W zamian za to użytkownik bierze na siebie następujące zobowiązania:

  1. Kto może korzystać z Ratownika KPP Nasza społeczność jest bezpieczniejsza i bardziej odpowiedzialna, kiedy za komentarzami i działaniami stoją prawdziwe osoby. Dlatego wymagamy od naszych użytkowników: posługiwania się imieniem i nazwiskiem, których używają na co dzień; zamieszczenia przez ratowników obywatelskich ich zdjęcia zamieszczenia przez ratowników obywatelskich informacji o posiadanych kwalifikacjach, min. w zakresie kursu KPP. podawania dokładnych i prawdziwych informacji; tworzenia tylko jednego konta (własnego) i używania go do własnych celów; nieudostępniania hasła, nieumożliwiania innym korzystania z własnego konta.

   Staramy się, by Ratownik KPP był dostępny dla wszystkich, ale nie mogą z niego korzystać: osoby skazane za przestępstwa seksualne; osoby, których konto uprzednio zablokowaliśmy z powodu naruszenia naszego regulaminu lub zasad; * osoby mające zakaz otrzymywania naszych produktów, usług lub oprogramowania na mocy obowiązujących przepisów.

  2. Co można udostępniać i robić w Ratowniku KPP

   Chcemy, aby użytkownicy korzystali z Ratownika KPP w celu skrócenia czasu, w jakim udzielana będzie pierwsza pomoc, ale nie kosztem bezpieczeństwa i dobrostanu innych osób czy integralności społeczności. Użytkownik zatem zobowiązuje się nie angażować w czynności opisane poniżej (ani nie ułatwiać innym i nie wspierać innych w podejmowaniu takich czynności):

   1. Użytkownik nie może wykorzystywać naszych produktów do wykonywania czynności ani udostępniania treści, które:
    • naruszają niniejszy Regulamin, Standardy społeczności oraz pozostałe regulaminy i zasady mające zastosowanie do korzystania przez użytkownika z ratownika KPP;
    • są niezgodne z prawem, wprowadzające w błąd, dyskryminujące lub oszukańcze;
    • naruszają prawa innej osoby, w tym jej prawa własności intelektualnej.
   2. Użytkownik nie może wysyłać wirusów czy złośliwego kodu ani podejmować działań, które mogłyby zablokować, przeciążyć lub zakłócić należyte funkcjonowanie czy pogorszyć wygląd naszych produktów.
   3. Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu ani gromadzić danych z naszych produktów sposobem zautomatyzowanym (bez naszej uprzedniej zgody) ani próbować uzyskiwać dostęp do danych, do których nie pozyskał zgody na dostęp.

    Możemy usunąć lub zablokować treści, które naruszają powyższe postanowienia.
    Jeżeli usuniemy treści udostępnione przez użytkownika z powodu naruszenia Standardów społeczności Ratownika KPP, powiadomimy o tym użytkownika i powiemy mu, jakie ma możliwości wnioskowania o kolejną weryfikację, chyba że dopuści się poważnego i uporczywego naruszenia niniejszego Regulaminu lub takie postępowanie może narazić nas lub inne osoby na odpowiedzialność prawną, zaszkodzić naszej społeczności użytkowników, zagrozić lub naruszyć integralność lub działanie którejkolwiek z naszych usług, systemów lub produktów, w przypadku gdy mamy ograniczenia techniczne lub gdy mamy prawny zakaz takiego postępowania.
    W ramach wspierania naszej społeczności zachęcamy użytkowników do zgłaszania treści lub zachowań, które, zdaniem użytkowników, naruszają ich prawa (w tym prawa własności intelektualnej) lub nasz regulamin i zasady.

    Możemy też usunąć lub ograniczyć dostęp do Twojej zawartości, usług lub informacji, jeśli uznamy to za konieczne w celu uniknięcia konsekwencji prawnych ze strony Ratownika KPP.

  3. Pozwolenia udzielone nam przez użytkowników

   Potrzebujemy określonych pozwoleń od użytkowników, aby świadczyć nasze usługi:

   1. Zgoda na wykorzystywanie treści tworzonych i udostępnianych przez użytkownika: Niektóre z udostępnianych lub przesyłanych treści, np. zdjęcia lub filmy, mogą być chronione prawami własności intelektualnej.

    Użytkownik posiada prawa własności intelektualnej (prawa autorskie lub znaki towarowe) do wszelkich treści, które tworzy lub udostępnia na Facebooku lub w innych Produktach, z których korzysta. Żaden zapis niniejszego Regulaminu nie pozbawia użytkownika praw do jego własnych treści. Użytkownik może udostępniać swoje treści dowolnej osobie i w dowolnym momencie. Jednakże abyśmy mogli świadczyć nasze usługi, potrzebujemy od użytkownika określonych pozwoleń prawnych ( dalej jako „licencja”) na korzystanie z tych treści. Służy to wyłącznie świadczeniu i ulepszaniu naszych Produktów i usług zgodnie z opisem w sekcji 1 powyżej. Szczególnie w przypadku udostępniania, publikacji lub przesyłania treści objętych prawami własności intelektualnej w naszych Produktach lub w powiązaniu z nimi użytkownik udziela nam licencji niewyłącznej, zbywalnej, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, bezpłatnej i globalnej do korzystania, wykorzystywania, dystrybuowania, modyfikowania, uruchamiania, kopiowania, publicznego odtwarzania lub wyświetlania, tłumaczenia jego treści i tworzenia na ich podstawie utworów pochodnych. Użytkownik może usunąć poszczególne elementy treści lub wszystkie treści jednocześnie, usuwając konto. Więcej informacji na temat usuwania konta. Po usunięciu treści nie będą już widoczne dla innych użytkowników, jednakże mogą nadal być obecne w innym miejscu w naszych systemach, w przypadku gdy:

    • niemożliwe jest ich natychmiastowe usunięcie z powodu ograniczeń technicznych (w którym to przypadku treści zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 90 dni od ich usunięcia przez użytkownika);
    • treści użytkownika zostały wykorzystane przez inne osoby zgodnie z licencją i osoby te ich nie usunęły (w którym to przypadku licencja obowiązuje do momentu usunięcia treści); lub
    • natychmiastowe usunięcie treści ograniczyłoby naszą możliwość:

     • zbadania i stwierdzenia działalności niezgodnej z prawem lub naruszenia naszych regulaminów i zasad (na przykład stwierdzenia lub zbadania niewłaściwego korzystania z naszych produktów lub systemów);
     • wypełnienia obowiązku prawnego, takiego jak zachowanie dowodów; lub
     • wykonania żądania organu sądowego lub administracyjnego, organu ścigania lub administracji publicznej;

    w którym to przypadku treści zostaną zachowane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, do których zostały zachowane (dokładny czas trwania będzie określany indywidualnie). W każdym z powyższych przypadków licencja będzie obowiązywała do momentu całkowitego usunięcia treści.

   2. Zgoda na wykorzystanie imienia i nazwiska użytkownika, jego zdjęcia profilowego oraz informacji o działaniach podejmowanych w stosunku do reklam i treści sponsorowanych: Użytkownik udziela nam zgody na wykorzystywanie bez żadnego wynagrodzenia jego imienia i nazwiska i zdjęcia profilowego oraz informacji o działaniach podejmowanych przez niego za pośrednictwem Ratownika KPP, ofertach i innych sponsorowanych treściach, które wyświetlamy w naszych produktach lub w związku z nimi.

   3. Zgoda na aktualizację oprogramowania wykorzystywanego lub pobieranego przez użytkownika: Jeżeli użytkownik pobierze nasze oprogramowanie lub z niego korzysta, udziela nam zgody na pobieranie i instalowanie dostępnych aktualizacji oprogramowania.

   4. Zgoda na lokalizowanie urządzenia Użytkownika w celu wysłania powiadomienia o sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

 4. Ograniczenia w zakresie korzystania z naszych praw własności intelektualnej

  Jeżeli użytkownik wykorzystuje treści objęte prawami własności intelektualnej, które posiadamy i udostępniamy w naszych Produktach (na przykład dostarczane przez nas obrazy, projekty, filmy lub dźwięki, które użytkownik dodaje do tworzonych lub udostępnianych przez siebie treści), zachowujemy wszelkie prawa do tych treści (lecz nie do treści użytkownika). Użytkownik może jedynie wykorzystywać nasze prawa autorskie lub znaki towarowe (lub podobne oznaczenia), jeżeli ich używanie zostało bezpośrednio dopuszczone w naszych wytycznych dotyczących wykorzystania marki lub wydanym przez nas zezwoleniu pisemnym. W celu modyfikacji, tworzenia utworów pochodnych, dekompilacji lub innej próby uzyskania od nas kodu źródłowego wymagana jest nasza pisemna zgoda (lub zezwolenie w ramach licencji open source).

 5. Dodatkowe postanowienia

  1. Aktualizacja naszego Regulaminu

   Nieustannie doskonalimy nasze usługi i opracowujemy nowe funkcje, aby oferować naszym użytkownikom i społeczności lepsze Produkty. W związku z tym możemy co jakiś czas aktualizować Regulamin, tak aby należycie odzwierciedlał nasze usługi i praktyki. Zmiany wprowadzimy tylko wówczas, jeżeli zapisy Regulaminu będą już nieadekwatne lub niekompletne i tylko wówczas, jeżeli zmiany będą uzasadnione dla użytkownika po uwzględnieniu jego interesów.
   Powiadomimy użytkownika (na przykład drogą e-mailową lub za pośrednictwem naszych Produktów) o zmianach w niniejszym Regulaminie co najmniej 30 dni przed ich wprowadzeniem i umożliwimy zapoznanie się z nimi zanim wejdą w życie, chyba że zmiany takie są wymagane prawnie. Gdy zaktualizowany Regulamin zacznie obowiązywać, będzie on wiążący dla użytkownika w przypadku dalszego korzystania z naszych Produktów.
   Mamy nadzieję, że użytkownik będzie nadal korzystał z naszych Produktów; jednakże jeżeli nie zaakceptuje zaktualizowanego Regulaminu i nie będzie już chciał należeć do społeczności Facebooka, może w każdej chwili usunąć swoje konto.

  2. Zawieszenie lub zamknięcie konta

   Chcemy, aby Ratownik KPP był miejscem, w którym użytkownicy czują się dobrze i bezpiecznie.
   W razie stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się wyraźnego, poważnego lub uporczywego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu lub naszych zasad, w tym w szczególności naszych Standardów społeczności, możemy zawiesić lub trwale zablokować użytkownikowi dostęp do jego konta. Możemy też zawiesić lub wyłączyć konto użytkownika w przypadku uporczywego naruszania przez niego praw własności intelektualnej innych osób lub jeżeli ciąży na nas taki obowiązek prawny.
   Jeżeli podejmiemy takie działania, powiadomimy o tym użytkownika i powiemy mu, jakie ma możliwości wnioskowania o weryfikację, chyba że takie postępowanie może narazić nas lub inne osoby na odpowiedzialność prawną, zaszkodzić naszej społeczności użytkowników, zagrozić lub naruszyć integralność lub działanie którejkolwiek z naszych usług, systemów lub Produktów, w przypadku gdy mamy ograniczenia techniczne lub gdy mamy prawny zakaz takiego postępowania.
   Jeżeli użytkownik usunie konto lub my je zamkniemy, niniejszy Regulamin przestaje obowiązywać jako umowa pomiędzy nami a użytkownikiem, jednakże następujące postanowienia zachowują ważność: 3.3.1, 4.2-4.5.

  3. Ograniczenia w zakresie odpowiedzialności

   Żaden zapis niniejszego Regulaminu nie wyłącza naszej odpowiedzialności za śmierć, obrażenia ciała czy wprowadzenie w błąd spowodowane naszym zaniedbaniem ani nie wpływa na ustawowe prawa użytkownika.
   Dołożymy należytej staranności w dostarczaniu użytkownikom produktów i usług oraz w utrzymywaniu bezpiecznego i bezawaryjnego środowiska. Przy założeniu, że dołożyliśmy należytej staranności, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody niespowodowane przez naruszenie przez nas niniejszego Regulaminu lub nasze inne działanie, za szkody, których użytkownik i Ratownik KPP nie mogli w uzasadniony sposób przewidzieć w momencie akceptowania niniejszego Regulaminu oraz za zdarzenia poza naszą uzasadnioną kontrolą.

  4. Spory

   Staramy się ustanawiać jasne zasady, aby ograniczać liczbę sporów z użytkownikami oraz ewentualnie całkowicie ich unikać. Jeżeli jednak dojdzie do sporu, dobrze jest wiedzieć od razu, gdzie można go rozstrzygnąć i jakie przepisy będą miały zastosowanie.
   Jeżeli użytkownik jest konsumentem i zamieszkuje w państwie członkowskim Unii Europejskiej, przepisy tego państwa członkowskiego będą miały zastosowanie do każdego roszczenia, powództwa lub sporu użytkownika z Ratownikiem KPP w związku z niniejszym Regulaminem lub produktami Ratownika KPP („roszczenie”), a użytkownik może domagać się rozpatrzenia jego roszczenia w dowolnym właściwym sądzie w tym państwie członkowskim mającym właściwość do rozstrzygania tego roszczenia. We wszystkich pozostałych przypadkach użytkownik przyjmuje do wiadomości, że roszczenie podlega rozstrzygnięciu przez właściwy sąd Rzeczpospolitej Polskiej oraz że prawo polskie reguluje niniejszy Regulamin oraz wszelkie roszczenia bez względu na przepisy prawa kolizyjnego.

  5. Pozostałe postanowienia

   1. Niniejszy Regulamin stanowi całość umowy pomiędzy użytkownikiem a Ratownkiem KPP w odniesieniu do korzystania przez użytkownika z naszych Produktów. Zastępuje on wszelkie wcześniejsze porozumienia.
   2. Niektóre z oferowanych przez nas Produktów podlegają też warunkom uzupełniającym. W przypadku skorzystania z takich Produktów, użytkownik będzie miał okazję do przyjęcia warunków uzupełniających, które staną się częścią naszej umowy z nim. Jeżeli na przykład użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Produktów lub korzysta z nich do celów handlowych lub biznesowych, takich jak zakup reklam, sprzedaż produktów, rozwój aplikacji, zarządzanie grupą lub stroną swojej firmy lub też korzystanie z naszych usług pomiarowych, przyjmuje nasze Warunki handlowe. W razie kolizji pomiędzy jakimikolwiek warunkami uzupełniającymi a niniejszym Regulaminem, warunki uzupełniające obowiązują w zakresie, którego dotyczy niezgodność.
   3. W razie stwierdzenia niewykonalności jakiegokolwiek zapisu niniejszego Regulaminu, pozostałe zapisy zachowują pełną moc obowiązującą. Niemożność wyegzekwowania niniejszego Regulaminu nie jest uznawana za uchylenie jego postanowień. Jakiekolwiek zmiany lub odstępstwa od niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej i naszego podpisu.
   4. Zabronione jest przenoszenie jakichkolwiek z praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na inne osoby bez naszej zgody.
   5. Niniejszy Regulamin nie daje żadnych praw podmiotom trzecim. Wszystkie nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu mogą zostać przez nas swobodnie przeniesione w przypadku fuzji, przejęcia lub sprzedaży aktywów albo czynności prawnej lub innej.
   6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w pewnych okolicznościach możemy zmienić nazwę użytkownika dla jego konta (na przykład gdy inna osoba zgłosi do niej prawa lub gdy nazwa ta okaże się niezwiązana z imieniem i nazwiskiem, jakimi użytkownik posługuje się na co dzień). Jeżeli zajdzie taka potrzeba, powiadomimy użytkownika z wyprzedzeniem i wyjaśnimy sytuację.
   7. Zawsze zachęcamy użytkowników do przesyłania opinii i innych sugestii dotyczących naszych produktów i usług. Należy jednakże pamiętać, że możemy je wykorzystywać bez żadnych ograniczeń czy obowiązku wypłaty wynagrodzenia użytkownikom i nie ciąży na nas zobowiązanie do zachowania ich w poufności.