Ratownictwo Obywatelskie

Kim jest Ratownik Obywatelski?

Ratownik Obywatelski to każdy z nas. Możesz nim być Ty, Twój kolega, Twoja sąsiadka. Wystarczy, że potrafisz i chcesz pomóc jeśli widzisz że Twoja pomoc jest potrzebna.  Innymi słowy to każda osoba, która posiada zdolności udzielania pierwszej pomocy i podejmuje akcję ratowniczą w obliczu zagrożenia zdrowia lub życia innego człowieka, nie wykonując w tym czasie i w tym zakresie swoich obowiązków zawodowych. To osoby chętne i gotowe do udzielania pierwszej pomocy, niezależnie od wykonywanego na co dzień zawodu. 

To właśnie idea Ratownictwa Obywatelskiego może być (i tak naprawdę już jest!) realnym wsparciem dla systemu medycznego. Świadkowie udzielający pomocy od razu po zdarzeniu mogą znacząco wpłynąć na stan poszkodowanego i późniejsze leczenie.

Idea Ratownictwa Obywatelskiego wsparciem dla Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

Czas oczekiwania na przyjazd pogotowia ratunkowego nie powinien być większy niż 8 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców oraz 15 minut poza tym miastem. W przypadku nagłego zatrzymania krążenia (NZK) liczy się dosłownie każda minuta - nawet jeśli pomoc pojawi się w ciągu tych 8 minut, dla poszkodowanego może być już za późno. Ratownicy Obywatelski mogą tej pomocy udzielić zanim przyjedzie pogotowie. Jeśli wspólnie z systemem będziemy dążyć do ochrony zdrowia i życia, mamy szanse uratować więcej osób.

Czym jest Ratownictwo Obywatelskie?

Chociaż Ratownictwo Obywatelskie funkcjonuje od wielu lat, dotychczas nie zostało zdefiniowane. Ratownikami Obywatelskimi są na przykład członkowie organizacji, takich jak Ochotnicza Straż Pożarna, którzy niosą pomoc w formie wolontariatu. Co ważne, istnieje sporo osób wykwalifikowanych do niesienia pierwszej pomocy, niepowiązanych z żadnymi organizacjami. Nie mamy odgórnej ogólnopolskiej bazy Ratowników Obywatelskich - jest to więc przestrzeń z ogromnym potencjałem, potencjałem osób gotowych i chętnych do pomagania. 

Istniejącym obecnie kanałem gromadzącym Ratowników Obywatelskich jest aplikacja Ratownik skupiająca osoby gotowe do udzielania pierwszej pomocy i jednocześnie dająca im narzędzia do działania.

System Państwowego Ratownictwa Medycznego nie może działać bez wsparcia pozostałych jednostek systemu, ale i zwykłych obywateli. Reakcja Ratowników Medycznych potrzebna jest nie tylko w sytuacji NZK, ale i w zdarzeniach, które nie wymagają interwencji pogotowia ratunkowego - działanie obywatela minimalizuje konieczność przyjazdu pogotowia, dzięki czemu Zespoły Ratownictwa Medycznego dysponowane są jedynie w sytuacjach, gdy potrzebna jest pomoc medyczna. 

Bez Ratowników Obywatelskich, system ratownictwa, taki, jakim go znamy, nie mógłby istnieć. Dlatego tak istotne jest propagowanie idei Ratownictwa Obywatelskiego - przede wszystkim edukacja i szkolenia obywateli z pierwszej pomocy, a także zwiększanie społecznej świadomości o potrzebie reagowania w sytuacjach zagrożenia.