Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy - szkolenie KPP

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP to szkolenie, po którym uzyskasz tytuł RATOWNIKA. Kurs KPP ma na celu odpowiednio przygotować przyszłych ratowników do prawidłowego udzielenia pierwszej pomocy. Kwalifikowana pierwsza pomoc swoim zakresem obejmuje najbardziej istotne elementy, które są przydatne w codziennych sytuacjach. Jego celem jest przygotowanie przyszłych ratowników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa podczas akcji ratowniczych, w szczególności do udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi medycznemu.

Terminy kursów KPP znajdziesz TU

Kurs KPP to najszerszy kurs udzielania pierwszej pomocy, który jako jedyny jest regulowany prawem. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 marca 2007 r w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, z późniejszymi zmianami szczegółowo określa program i ilość godzin, sposób prowadzenia kursu i wymagany do szkolenia sprzęt. Zakres jaki obejmuje szkolenie KPP i wymogi, jakie powinien spełniać ratownik KPP, określają takie dokumenty, jak: Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, a w przypadku służb podlegających pod MSWiA także Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Cena za kwalifikowany kurs pierwszej pomocy może być różna, dlatego warto przejrzeć oferty znajdujące się na tej stronie.

Ile trwa kurs KPP i czego się nauczysz?

Tego rodzaju kurs ma znacznie szerszy zakres niż standardowa pierwsza pomoc. Szkolenie przygotuje Cię do znacznie większej odpowiedzialności i nauczy Cię tego, czego nie obejmuje pierwsza pomoc. Kurs oprócz wiedzy i umiejętności daje też mnóstwo satysfakcji, a także możliwość poznania wielu ciekawych ludzi ze środowiska. Kurs pierwszej pomocy kwalifikowanej trwa 66 godzin, przy czym 25 godzin to zajęcia teoretyczne, a 41 godzin to zajęcia praktyczne, w trakcie których kursanci zdobywają wiedzę jak zadbać o bezpieczeństwo własne, poszkodowanego i miejsca zdarzenia, poznają sprzęt i zestawy ratownicze, uczą się prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci czy zasad defibrylacji. Ćwiczenia obejmują postępowanie w przypadku różnych urazów - mechanicznych, chemicznych, termicznych. Podczas symulowanych akcji ratowniczych kursanci poznają taktykę działań ratowniczych w zdarzeniach masowych, mnogich, pojedynczych, a także zasady segregacji poszkodowanych. Przyszli ratownicy KPP, przechodząc kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, uczą się także ewakuacji poszkodowanych ze strefy zagrożenia.

Kwalifikowana pierwsza pomoc – kurs. Co musisz o nim wiedzieć?

Każdy kurs KPP prowadzony jest w oparciu o decyzję administracyjną Wojewody Dolnośląskiego i zakończony jest państwowym egzaminem, po którym uzyskuje się tytuł „Ratownika”. Cena, za uzyskanie tego tytułu to pozytywne zdanie egzaminu, który składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Do egzaminu teoretycznego wybieranych jest 30 pytań spośród 250 z bazy Centralnych Egzaminów Medycznych. Dozwolone jest popełnienie 3 błędów. Jeśli chodzi o egzamin praktyczny, są to 3 pozoracje-ćwiczenia, które są ćwiczone wcześniej na zajęciach praktycznych. Egzaminy odbywają się przed komisją egzaminacyjną, którą wyznacza konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej. Po szkoleniu KPP uczestnicy otrzymują zaświadczenia (w języku ustawowym taki certyfikat nazywa się „zaświadczenie”) w formie imiennego certyfikatu, potwierdzającego zdobyte umiejętności i uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Czy każdy może zostać ratownikiem?

Ratownikiem KPP może zostać osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, czyli jest osobą pełnoletnią oraz jej zdrowie pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Aby zostać ratownikiem, nie musisz mieć wcześniejszego doświadczenia ani konkretnego wykształcenia, musisz jednak odbyć szkolenie – kwalifikowana pierwsza pomoc. Jeżeli natomiast szukasz po prostu okazji, by nauczyć się podstaw, z pewnością wystarczy Ci pierwsza pomoc. Szkolenia te odbywają się regularnie, organizowane w całym kraju.

Co jaki czas trzeba odnawiać kurs ratownika?

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy należy odnawiać co 3 lata, w ciągu ostatnich trzech miesięcy ważności zaświadczenia. Tak zwana Recertyfikacja jest motywowana zmianami procedur wykonywanych przez Ratowników KPP. Wytyczne wciąż ulegają zmianom, dlatego ważne jest, by każdy ratownik przyswajał nowe zmiany i regularnie się dokształcał. W końcu to w dużej mierze od niego zależy ludzkie życie.

 
×

×