Kurs KPP Bydgoszcz 2022.11.13 - 2022.11.13

Organizator: Centrum Ratownictwa sp. z o.o.

Cena: 350.00 zł

Na kursie zostało ostatnich 9 wolnych miejsc.

Jeżeli faktura za szkolenie ma być wystawiona na firmę, wprowadź jej NIP w poniższe pole

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Administratorem danych osobowych jest Lexmedis Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Muchoborskiej 14, wpisana do KRS pod numerem 0000621142. Możesz skontaktować się z administratorem danych drogą mailową biuro@lexmedis.pl.